Tahkim Kurulu Kararları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin sportmenliğe aykırı hareketler ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle verilen 21 günlük hak mahrumiyeti ile 50 bin TL’lik para cezasını kaldırdı. Kurul ayrıca, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in 21’er günlük hak mahrumiyeti cezası ile Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki’nin 21 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Tahkim Kurulu’nun aldığı kararlar şu şekilde:

“Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin kulüp, başkanı Ahmet Nur Çebi ve idarecisi Emre Kocadağ ile ilgili PFDK’nın 06.04.2023 tarih ve E.2022-2023/776 – K.2022-2023/1013 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 14.04.2023 Cuma günü saat 16: 00’da icra edilen duruşmada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin ikinci başkanı Av. Engin Baltacı ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin vekilleri Av. Enes Şimşek ve Av. Alp Tolga Arcan’ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalar ve paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca verilen 300.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına oyçokluğu ile,Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin başkanı Ahmet Nur Çebi’nin kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 36/1-d, 36/1-b, 38/3., 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, bir kısım üyelerin sübuta yönelik, bir kısım üyelerin ayrıca FDT’nin 13.maddesinin uygulanmasına yönelik karşı oyu ile, oyçokluğu ile,Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin idarecisi Emre Kocadağ’ın kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/2. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,””Galatasaray A.Ş’nin, kulüp, başkanı Dursun Aydın Özbek ve idarecisi Erden Timur’un PFDK’nın 06.04.2023 tarih ve E.2022-2023/775- K.2022-2023/1014 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 14.04.2023 Cuma günü saat 14: 30: 00’da icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş.’nin başkanı Dursun Aydın Özbek ve idarecisi Erden Timur’un vekilleri Av. Selçuk Uysal, Av. Can Natan, Av. Süleyman Anıl Özgüç’ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Galatasaray A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü 107 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray A.Ş.’nin idarecilerinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda ve kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Galatasaray A.Ş’.’nin başkanı Dursun Aydın Özbek’in müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Galatasaray A.Ş’.’nin idarecisi Erden Timur’un müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,””Galatasaray A.Ş.’nin ve başkanı Dursun Aydın ile ilgili PFDK’nın 11.04.2023 tarih ve E.2022-2023/802 – K.2022-2023/1020 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 14.04.2023 Cuma günü saat 14: 45: 00’de icra edilen duruşmada Galatasaray A.Ş.’nin başkanı Dursun Aydın Özbek’in vekilleri Av. Selçuk Uysal, Av. Can Natan, Av. Süleyman Anıl Özgüç’ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Galatasaray A.Ş.’nin Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle FDT’nin 36/1-d maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Galatasaray A.Ş’.’nin başkanı Dursun Aydın Özbek’in müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-b ve 36/1-d maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,””Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve idarecisi Selahattin Baki ile ilgili PFDK’nın 13.04.2023 tarih ve E.2022-2023/825 – K.2022-2023/1050 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 250.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 304, 305, 306 ve 307 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş. idarecisi Selahattin Baki’nin müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000,00 TL para cezası ile ilgili anılan idarecinin eyleminin sportmenliğe aykırılık oluşturmadığına ilişkin itirazın kabulü ile anılan kararın FDT’nin 36/1-b maddesi yönünden kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş. idarecisi Selahattin Baki’nin Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında yaptığı açıklamanın FDT’nin 38/2. maddesinde düzenlenen ihlali oluşturduğu anlaşıldığından 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 13.maddesi uyarınca takdiren ½ oranında cezada indirim yapılarak 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, yöneticisinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan Hakem Diğer ve Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca verilen 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun bu yönden reddine, eylemin gerçekleşme biçimi gözetilerek FDT’nin 13.maddesi uyarınca takdiren ½ oranında indirim yapılarak anılan kulübün 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’ye sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle idareci Selahattin Baki hakkında verilen kararın niteliğine göre bu bölümün karardan çıkarılmasına, oybirliği ile,”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*