“Devraldığımız mirası geliştirmeliyiz”

Kutlu Karavelioğlu / Makine İhracatçıları Birliği Başkanı

Cumhuriyetimizin kurucuları kendilerinden önceki yüzyıldan devraldıkları sosyal ve kültürel mirası yeniden yorumlayarak ve yaşadıkları çağın ötesinde bir vizyon katarak, ülkemizin sınırlı kaynaklarını başarılı bir sanayileşme hamlesinin temeline dönüştürdüler. Sanayi yatırımlarıyla teşvik edilen özel sermaye birikiminin, ölçek ekonomisiyle verimliliğe dönüştürmeye çalışılan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve modern iş dünyamızın doğuşuna öncülük ettiler. Peşlerinden gelen her nesil, Cumhuriyet değerleri ve ilkeleri ışığında, bu temelin üzerinde yükselen sanayi tarihimize yeni ve sağlam tuğlalar eklediler. Türkiye’de farklı ölçeklerdeki sanayi işletmelerinin sermaye yapılarının ötesinde bir rekabet gücüne erişebilmesinde, azimle edinilen bilgi ve deneyimle yurt içinde birlikte geliştirdiğimiz teknik ve mühendisliğin, evvela da makineciliğin büyük bir payı oldu.

Bu kültürü ikinci yüzyıla taşıma vazifesini üstlenen makineciler olarak; Türkiye’nin kalkınmasında stratejik bir konumda olan sektörümüzde işimizi tutkuyla yapıyoruz. Türkiye’nin makinecileri olarak; cumhuriyetin yeni yüzyılında hayallerimizi gerçeğe taşıyacak, bizi dünyayla rekabet eden ve refahı tabana yaygın bir toplum kılacak gücü ve inancı bu mirasta görüyoruz. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aklı, bilimi ve rasyonel düşünceyi merkeze alan düşünce dünyasında, her an ihtiyaç duyduğumuz umut ve kararlılığı buluyoruz. Geride bıraktığımız yüz yılda çok büyük işler başardık, bu ışığı geleceğe taşıyan çalışma kollarından biri olduğumuz için de sektörümüzle gurur duyuyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir